Privacy Verklaring
Hier vind je de privacyverklaring van kunstenaar Hugo Galama
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door hem

Hugo Galama woont en werkt aan de Kerkdijk 10c, 7964KB te Ansen Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die hij bewaart:
Hugo Galama verwerkt je persoonsgegevens, omdat je deze gegevens zelf aan hem hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die hij verwerkt:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je zelf actief hebt verstrekt.

Waarom bewaart hij je gegevens
Hugo Galama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Indien door jou gewenst voor het verzenden van de nieuwsbrief van Scholing in Kunst • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je van dienst te kunnen zijn
• Hugo Galama verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is

Hoe lang bewaart hij gegevens
Hugo Galama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Op het moment dat je contact opneemt met Hugo Galama via de mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van gmail.com.

Delen van gegevens met derden
Hugo Galama verkoopt jouw gegevens uiteraard niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Hugo Galama gebruikt in deze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Recht gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hugo Galama.
Hugo Galama wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons

Hoe hij persoonsgegevens beveiligt
Hugo Galama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.