“Gestolde emoties”

Project, waarbij een aantal emoties in beelden zijn uitgewerkt. Gemaakt van cement,
kunststof met pigmenten.